Connect with us

Tarihin en gizemli medeniyetlerinden biri: İnkalar

Ortaya çıkışları, yaşam tarzları, inançları, kültleri ve daha nice bilinmedik özellikleriyle inkalar dosyasını açıyoruz.

Published

on

İnkalar, Güney Amerika’da binlerce yıl önce yaşamış büyük uygarlıklardan uygarlık, Uygarlık 1530 yılında İspanyolların buraya varmasıyla son bulmuştur.
İnanç sistemlerini incelediğimizde, diğer pek çok antik uygarlıkta ve çağdaşları olan toplumlarda görülen inançlarla benzerlikler olduğunu ve İnkaların bu hikayelerin kendilerine özgü anlatımlarına sahip olduklarını görüyoruz.

“Yine Venus Gezegeni ve Gökten Gelen Tanrılar”

İnka harabelerinde bulunan taş bloklar üzerine işlenmiş takvimler olduğu görülmüştür. Ancak 18.-19. yüzyılda hesaplanabilen bazı astronomik esaslar, 10 binlerce yıl önceye tarihlendirilen bu takvimlerde şaşırtıcı bir doğrulukla uygulanmıştır. İnkaların Venüs takvimi 225 günden, Mars takvimi ise 687 günden oluşur. Bunlar göksel bağlantının şaşırtıcı delillerdir. Zaten İnka inançlarına göre “Tanrı” geldiği yerden uzayın sırrını, yazıyı, tarım bilgisini, sanat ve mimari anlayışı ve daha nice bilginin kullanılma esaslarını da birlikte getirmiştir.

İnka kenti Tiahuanako’nun beyaz tenli, beyaz elbiseli uzun sakallı Yaratıcı Tanrı Virakoşa tarafından bir gecede yaratıldığı söylenir. Virakoşa yanından hiç ayırmadığı İnti Kuşu ile birlikte gezer, insanları eğitir; İnkalar’a buğday ve mısırı getiren de odur.

Tiahuanako efsanelerinde bir de Tanrıça Orejana’nın adı geçer. Bu efsane ile ilgili kayıtlar harabelerde dağınık bir halde bulunan taş bloklardan biri üzerinde yer alır. Bu taş bloğa özel elbiseler taşıyan astronot resimleri, uzay gemisi şekilleri işlenmiştir. Bloğun üzerindeki petrogliflerin tercümesi şöyledir;

“İnsanlığın ilkel çağlarında, Titikaka Gölü’ndeki Güneş Adası’na güneş gibi parlayan altın bir kuş indi. Bu kuşun karnından bir kadın çıktı. Bu kadın öbür kadınlara çok benziyordu. Yalnız başı konik biçimde, kulakları uzun, 4 parmaklı ve parmakları birbirine ince bir zarla bağlıydı. Adı Orejana idi. Oigh’den geliyordu. Oigh’te yaşam şartları hemen buranın aynıydı. O çok bilgiliydi, görevi indiği yeni dünyada yeni bir ulus yaratmaktı. Yerli erkeklerden birçokları ile birleşti. Doğurduğu çocuklar analarına çektiler. Çok akıllı bir ırk meydana geldi. Bir zaman sonra Orejana’nın görevi sona erdi. Yine altın kuşuna bindi, tekrar geri döneceğini söyleyerek göklere uçup geldiği yere gitti.”

Ne gariptir ki, ya da ne açıklayıcıdır ki, halen Peru’da yaşayan kabilelerden birisi Orejana adını taşır. Bu kabilenin insanları tarifi yapılan Orejana gibi uzun kulaklıdır.

And Dağlarında bugün ilkel olarak nitelendirdiğimiz ama düşünceleriyle çok ilerileri görebilen, UFO gerçeğini kabullenmiş, zeki yaşamı Dünya gezegeni ile sınırlamayan yerlileriyle Güney Amerika…

Ve yeryüzünün en eski şehirlerinden biri olarak kabul edilen gizemli TİAHUANAKO şehri. Tiahuanako , La Paz’ın 90 km. ötesinde , Titikaka gölünün 24. km yakınlarındadır. Yerliler bu şehre aynı zamanda “ ebedi şehir” anlamına gelen “ Huinai Marka” da demişlerdir.

Tiahuanako şehrinin yaşı bilinmez. Dev kalıntıları geniş bir arazi üzerinde dağılmış durumdadır. Surlar, mezarlıklar , saraylar, mabetler , piramitler, heykeller, düzgün yollar bu şehirden günümüze kadar gelen izlerdir.
Pisaq arkeolojik Parkı: Kayaların kesimindeki düzlüğün mükemmelliği hayret verici..

Şehrin kalıntıları genel olarak üç kısma ayrılır:
• 15 m. yüksekliğinde ve 32.400 m2 yüzölçümü olan kale. (Akapana )

• 128.74 m. boyunda ve 118.26 m. genişliğindeki tapınak. (Kalassaya)

• Kapılar (Puma-Punku, Tunka-Punku, Umu-punku)

Akapana bir kaleden çok başlı başına bir şehirdir. İçinde evleri, depoları, atölyeleri ve kusursuz su yollarını barındırır. Kalassaya ise sadece tapınak değil aynı zamanda gözlemevidir de.

Burada inanç ve uzay bilgisi, gökyüzü ile kurulan bağlantı bir kere daha karşımıza çıkıyor. Binanın yapım tarzı, duvarları meydana getiren taş blokların yerleştirilmesi astronomi temellerine dayanılarak yapılmıştır. Kalassaya’ya güneş tapınağı da denmesine rağmen, burada Güneş Tanrısına tapınıldığını gösteren hiçbir ize rastlanmamıştır.

Tiahuanako şehrinin en esrarlı bölümlerinden birini de kapılar oluşturur. Yarı oyulmuş heykelleri ve yarım bırakılmış taş bloklarıyla burası birden terk edilmiş şantiye etkisini bırakır. Buradaki kum taşı bloklarının her biri en aşağı yüz tonluktur. Birbirlerine bakır penslerle tutturulmuşlardır. Tepelerine de 60 tonluk küpler konmuştur. Kaldırım taşları yada rıhtımlar ise 5 m. boyundaki tek parçalık taşlardan imal edilmiştir.

Kapılar kısmında bulunan 7 m. boyunda , kızıl taştan oyulmuş, bütün yüzü çeşitli desen ve sahnelerle süslü dev bir heykel de La Paz Açık Hava Müzesi’ne getirilmiştir. Tiahuanako anıtlarının dev ölçüleri nedeniyle “Dev Şehir” yada “Devlerin Şehri” adını da almıştır. Ancak bu şehrin önemli kalıntılarının devasa ölçülerde olmasından değil, bilinmeyen tarihinde ve bu tarihe açıklanamayan ipuçları getiren izlerindendir.

Saksahuaman , Machu Pichu ve Paşamak da tarihleri tam olarak bilinemeyen esrarengiz şehirlerdendir. Bir yönden aralarında Tiahuanako uygarlığıyla bağlantılar vardır.

Şimdi gizemli şehir Tiahuanako’nun hangi bilimsel veriler ışığında inşa edildiğini bazı örneklerle inceleyelim:

Tiahuanako: Güneş Kapısı

Tiahuanako’nun en gizli ve ilgi çeken anıtı 10 tonluk tek bir kaya parçasından oyulmuş, 3 m. boyunda, 3.75 m. enindeki Güneş Kapısıdır. Üst kısmında ortada uçan bir Tanrının çevresinde 48 figür dizilmiştir. Taçlı pumalar , akbabalar, kanatlı yaratıklar, tanrının karşısında diz çöken ya da ona sırt çeviren, uzaklaşan insanlar ve şekiller vardır. Orta yerde bulunan Tanrının kimliği kesin olarak bilinmiyor. Güneş tanrısı, Yaratıcı Tanrı Virakoşa olabilir.

Geleneksel yorumcular Güneş Kapısı’nın mitoslara dayanan kozmogonik bir sistemi simgelediğini belirttiler. Kapı Tiahuanako uygarlığının bilimsel oluşumunu gösteren bir takvim olabilir. Hatta belki de o, dünyanın en eski takvimidir. Kapının ortasındaki tanrı motifi onbir değişik biçimde tekrarlanmakta , yani güneşin bir yıl içindeki hareketlerini, on iki ay’ı göstermektedir. Bununla birlikte sadece Güneş değil, son derece karmaşık bir sistemin içinde Venüs gezegeninin ed çevrimi kapıda aktarılmıştır.

Yan yana duran üç takvim taşında , üç ayrı takvim hesabı vardır. Birinci takvim Kutsal Yıl hesabıdır. Bunda bir yıl 260 gün olarak hesaplanmıştır. İkinci taşta Güneş Yılı takvimi işlenmiştir ve yıl 365.2422 gün olarak hesaplanmıştır. Üçüncü taştaki takvim ise Venüs yılını gösterir. Burada bir yıl 225 gün olarak gösterilmiştir.

Bu hesapları çağdaş bilim seviyemiz ancak uzun çalışmalar sonrası yapabilmektedir. Ekinokslar ilk kez milattan 125 yıl önce Hipparchus tarafından hesaplanmıştır diye bilinir. Acaba Tiahuanako’lu astronomlar bu araştırmaları kaç bin yıl önce yapmışlardı ?

Güneş kapısına oyulmuş taş takvim dört bölüme ayrılmıştır. Her bir bölüm astronomik açıdan dünyasal dört mevsimi gösterir. Ve bu dört bölümün her biri yılın 12 ayını göstermek üzere 3 e ayrılmıştır. Yılı 290 gün olarak sayan Tiahuanako astronomları ayları da 24 günden saymışlar, buna karşılık her gün için ayın durumunu ayrıntılı olarak göstermişlerdi. Günümüz astronomları öteden beri ayın görünen hareketinin gerçek hareketi olmadığını bilmelerine karşın bu gün bile çoğu takvimlerimizde ayın yalnız görünen hareketi gösterilir. Yoksa Tiahuanako yerlileri yüzyıl insanından daha ileri bir bilgiye mi sahiptiler ?

Kapı üzerindeki kabartma resimlerde stilize edilmiş makineler , özel elbiseler giymiş astronomlar , geri tepkili yılankavi biçimli roketler ve Venüs, Merih gezegenlerinin takvimleri işlenmiştir. Milattan binlerce yıl önce insanlar Venüs yılının 225 gün olduğunu nereden öğrenmişlerdi? Bu yıldızla o dönem insanlarının arasındaki bağlantı neydi?

Astronomi bir yana, Tiahuanako’nun arkeolojik yönden de esrarları hala çözülmüş değil. Tarihsel olarak uygarlık dönemlere ayrılmış:

• Göçebe kavimleri birleştiren birinci dönem…

• Dıştan gelen üstün bir uygarlığın istilasına tanık olan ikinci dönem…

• Beyaz tenli, sakallı bir ırkın gücünü tanıyan üçüncü dönem…

• Dev ölçülerde yapıların yükseldiği dördüncü dönem ve…

• İnkalar’ın egemenliği altında geçen beşinci dönem.

M.S. 500 ile 1200 yıllarını kapsayan bu beş dönem içinde tarihin açıklayamadığı, dıştan gelen üstün bir uygarlık, beyaz tenli, sakallı bir ırk gibi önemli noktalar vardır.

İnkalar , Titinaka bölgesini ele geçirdiklerinde , Tiahuanako geçmişi bilinmeyen, gerçekliği efsanelerle karışmış bir kentti. Son imparator Atahualpa:

“ Hiç kimse bu şehrin kalıntılarından başka bir şey görmedi. Kuruluşu geçmiş çağların karanlığına aittir” diyordu.

Efsane , şehrin beyaz tenli, beyaz elbiseli uzun sakallı Yaratıcı Tanrı Virakoşa tarafından bir gecede yaratıldığını söyler. Viranoşa yanından hiç ayırmadığı inti kuşu ile birlikte geze. İnsanları eğitir. İnkalar’a mısır buğdayını getiren de odur. Tanrı Viranoşa, zamanla ahlakları bozulan şehirlere kızıp onları taşa çevirir. Kızdığı zamanlarda insanlardan önce yarattığı devleri yok eder, tayfunlar yaratır.

Sonunda dünyanın yaratıcısı PACHAYACHACHİ , dünyanın öncüsü PACHACAMAC ve ebedi TİCSİ/ VİRAKOŞA suların üzerinde yürüyerek ufukta kaybolur gider. Gitmeden önce insanlara onları koruyacak beyaz tenli ve sakallı başka yaratıklar göndereceğini söyler.

Tiahuanako efsanelerinde bir de Tanrıça Orejana’nın adı geçer. Bu efsane ile ilgili kayıtlar harabelerde dağınık bir halde bulunan taş bloklardan birinin üzerinde yer alır. Bu taş bloğa da stilize edilmiş özel elbiseler taşıyan astronot resimleri, uzay gemisi şekilleri işlenmiştir. Bloğun üzerindeki petrogliflerin tercümesi şöyledir:

Altın renkli, kuş benzeri göksel bir taşıt aracı ile uzaysal yolculuklar yapan, üstün nitelikler sahibi farklı bir kadın. Yaratıcı tanrıça…

Hem de dünyada yeni bir ırk yaratma amacıyla Güney Amerika topraklarına inmiş Dünya Dışılı misyoner bir Tanrıça.,

Fiziksel özelliklerinde dikkati çeken uzun kulakları olması. Ne gariptir ki ya da ne açıklayıcıdır ki , halen Peru’da yaşayan kabilelerden birisi OREJANA adını taşır. Bu kabilenin insanları tarif edilen Orejana gibi uzun kulaklıdırlar.

About Post Author

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Gündem

Milyonlarca Emeklinin Cüzdanı Parayla Dolup Taşacak! Geri Ödemesiz 18.000 TL Hesaplara Yatıyor

Published

on

Rekabetin yükselmesi ve müşteri taleplerinin evrim geçirmesiyle birlikte, son zamanlarda birçok banka promosyon kampanyalarına büyük önem veriyor. Bu bağlamda, bir banka tarafından sunulan promosyon tutarı 18 bin TL’yi aşarak dikkatleri üzerine çekti. Yaşanan gelişme, bankalar arasındaki rekabetin ne kadar yoğun olduğunu ve müşteri memnuniyetini sağlama konusundaki kararlılıklarını gösteriyor. İşte emeklilere yönelik fırsatın detayları…

En Yüksek Promosyon Tutarı ING Bank’tan!

Yapılan haberlere göre, emeklilere yönelik en yüksek promosyon tutarı sunan banka olarak ING Bank öne çıkıyor. ING Bank’ın resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, emekli maaşlarını bankalarına taşıyan müşterilere, maaş tutarına bağlı olarak ek koşulsuz 15 bin TL’ye kadar nakit promosyon fırsatı sunulmaktadır. Otomatik fatura talimatı veren müşterilerine ek olarak, 3 bin TL’ye kadar ek nakit promosyon imkanı sağlanarak, toplamda 18 bin TL’ye kadar nakit promosyon imkanı sunuluyor.

Akbank ve Axess/Wings Kart Sahipleri de Unutulmadı!

Emekli maaşlarını başka bankalara taşıyan emekliler, 15 bin TL’ye kadar promosyon ödemelerinden faydalanabilecekler. Kampanya süresince, Akbank’ın vadesiz hesaplarından veya Axess/Wings kart sahipleri için SGK emeklileri, ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı vererek her fatura başına 500 TL olmak üzere toplamda 2 bin 500 TL chip-para kazanma şansına sahip olacaklar. Bu da toplamda 17 bin 500 TL’ye varan bir ödül fırsatı sunuyor.

Emekliler için sunulan bu cazip promosyonlar, milyonlarca emeklinin ilgisini çekiyor. Yüksek promosyon tutarları ve ek fırsatlarla dolu banka kampanyalarını kaçırmamak için hemen inceleyebilirsiniz!

About Post Author

Continue Reading

Gündem

MEB’den 81 İlde Son Dakika Kararı! Tüm Kademelerde Dersler İptal!

Published

on

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 eğitim öğretim yılı sona ererken öğrenciler için önemli bir karar aldı. 81 ildeki tüm ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için son bir hafta dersler iptal edildi. İşte detaylar…

Dersler İptal Edildi, Şenlik Başlıyor!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilere yaz tatili öncesinde sürpriz bir müjde verdi. LGS ve YKS sınavlarının stresini azaltmak ve eğitim yılının son haftasını daha eğlenceli hale getirmek için, tüm okullarda dersler bir hafta süreyle iptal edildi. Bu karar, 81 ildeki tüm okullara gönderilen resmi yazı ile duyuruldu.

Etkinliklerle Dolu Bir Hafta

Bakan Tekin, yaptığı açıklamada, “Önümüzdeki hafta itibarıyla okullarımızda öğretmenlerimizin yürüttüğü idari işlemler nedeniyle öğrencilerimiz haftayı boş geçiriyorlardı. Bu yıl bir adım atarak, son haftayı öğrencilerimizin yarıyıl boyunca edindikleri kazanımları gündelik hayatlarında kullanabilecekleri bir şenlik havasına büründürüyoruz,” dedi. Bu kapsamda, bilgi yarışmaları, münazaralar, halk oyunları, şiir, hikaye ve roman okuma etkinlikleri gibi çeşitli aktiviteler düzenlenecek.

Okullar Ne Zaman Kapanacak?

Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, okullarda son ders zilinin çalacağı tarihi merakla bekliyordu. MEB takvimine göre, 2024 yılı için son ders zili 14 Haziran’da çalacak ve yaz tatili başlayacak. Okulların yeniden açılış tarihi ise 9 Eylül 2024 olarak belirlendi.

About Post Author

Continue Reading

Gündem

Finansal Sorunlara İş Bankası’ndan Çözüm: 300.000 TL İhtiyaç Kredisi Fırsatı!

Published

on

İş Bankası, ihtiyaç kredisi faiz oranlarını ve geri ödeme seçeneklerini duyurdu.

İş Bankası müşterileri, 36 aya kadar vade seçeneğiyle ihtiyaç kredisi kullanabiliyorlar. Ancak, bu süre içinde BDDK’nın belirlediği sınırlamalar geçerli. Bu kapsamda, 50.000 TL’ye kadar olan kredi başvurularında 36 ay vade sunulurken, 50.000 TL ile 100.000 TL arası kredi taleplerinde maksimum vade 24 ay olarak belirleniyor. 100.000 TL’yi aşan kredi başvuruları ise en fazla 12 ay vadeye kadar onaylanabiliyor.

İhtiyaç kredisi çekmek isteyen İş Bankası müşterilerinin, kredi taksit tutarlarının düzenli gelirleriyle uyumlu olması gerekmektedir. Gelir belgesinin kredi talebinin tutarını desteklemesi durumunda, kredi başvuruları genellikle onaylanmaktadır.

İş Bankası’nın ihtiyaç kredisi faiz oranı aylık yüzde 4,70 olarak belirlenmiştir. Bu faiz oranı, diğer bankalarla karşılaştırıldığında İş Bankası’nın ihtiyaç kredisi fırsatının daha cazip olduğunu göstermektedir.

İş Bankası müşterileri için 300.000 TL’lik ihtiyaç kredisi maliyeti aşağıdaki gibi hesaplanmıştır:

  • 12 ay vadeli kredi için aylık taksit tutarı: 35.999 TL
  • Toplam geri ödeme tutarı: 431.990 TL

About Post Author

Continue Reading

Kaçırmayın

Gündem2 ay ago

Milyonlarca Emeklinin Cüzdanı Parayla Dolup Taşacak! Geri Ödemesiz 18.000 TL Hesaplara Yatıyor

Rekabetin yükselmesi ve müşteri taleplerinin evrim geçirmesiyle birlikte, son zamanlarda birçok banka promosyon kampanyalarına büyük önem veriyor. Bu bağlamda, bir...

Gündem2 ay ago

MEB’den 81 İlde Son Dakika Kararı! Tüm Kademelerde Dersler İptal!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 eğitim öğretim yılı sona ererken öğrenciler için önemli bir karar aldı. 81 ildeki tüm ilkokul,...

Gündem2 ay ago

Finansal Sorunlara İş Bankası’ndan Çözüm: 300.000 TL İhtiyaç Kredisi Fırsatı!

İş Bankası, ihtiyaç kredisi faiz oranlarını ve geri ödeme seçeneklerini duyurdu. İş Bankası müşterileri, 36 aya kadar vade seçeneğiyle ihtiyaç...

Gündem2 ay ago

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ÖTV Sürprizi! Fiat Doblo ve Fiorino’da ÖTV Muafiyeti Var!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ÖTV’siz ticari araç satışı müjdesini verdi. Sıfır araç almak isteyenler için büyük bir fırsat olan bu...

Gündem2 ay ago

Konut Kredisi Faiz Oranları Ne Kadar? 800 Bin TL Konut Kredisi Hangi Bankada Daha Uygun?

Konut kredisi arayanlar için faiz oranları önemli bir karar faktörüdür. Ev sahibi olma hayali kuruyorsanız, konut kredisi faiz oranları sizin için...

Gündem2 ay ago

Worldcard Sahiplerine Müjde! Akaryakıtta 150 TL Tasarruf Edin!

Akaryakıt alırken avantajlı bir fırsat yakalamak isteyenler için müjdeli haber! Vakıfbank tarafından başlatılan yeni kampanya kapsamında, Worldcard ile yapılan akaryakıt...

Gündem2 ay ago

Evde Bakım Maaşı Yatan İller Belli Oldu! Bakanlık Hesaplara 7.608 TL Yatırdı

Aile Bakanlığı, kronik hastalıklarla mücadele eden vatandaşları sevindiren bir adım daha attı. Yayınlanan yeni bilgilere göre, Kronik Hastalık Yardımı programı...

Gündem2 ay ago

İŞKUR’dan Yeni İş İlanı: Kamu ve Özel Sektör İçin Çeşitli Kadrolarda Personel Alımı!

İş arayan vatandaşlar için İŞKUR’un kapıları yeniden açılıyor! Son zamanlarda yayınlanan yeni personel alımı ilanı, özel sektörde ve kamuda birçok...

Gündem2 ay ago

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Emekliye Zam Müjdesi! Resmi Açıklama Geldi: 10.000 TL Zam Yapıldı

GECE bu haberi duyan emekliler için büyük bir ferahlık sağlayacak gelişmeler yaşanıyor. Yarın, emekli maaşlarına yapılan artışla birlikte EMEKLİlere 10.000...

Trending