Connect with us

FETÖ davalarıyla ilgilenen Erdoğan’ın avukatı: FETÖ’nün yeni hedefi…

Türkiye’de FETÖ 4 tıl önce Darbe Girişimine tanık oldu. 4 yılda neler oldu? Hainler pişmanlık hissediyor m? Tekrar fırsat geçerse yaparlar mıydı? Kaç kişi yargılandı? İhanet edenlerden merah edlen soruları Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın cevapladı.

Published

on

FETÖ davalarını takip eden Cumhurbaşkanlığı avukatı Hüseyin Aydın: FETÖ’cü hainlerin yeni hedefi nedir?

ÖRGÜT ÜYELERİ MAHKEMELERDE PİŞMANLIK BELİRTMİYOR

-Hüseyin Bey FETÖ duruşmalarını izliyorsunuz. Darbe sanıklarının ruh hali nasıl. Bir pişmanlık gözlemliyor musunuz?

Bir kimsenin işlediği suçtan dolayı pişmanlık duyabilmesi için öncelikle işlediği elemin haksız bir eylem olduğunu idrak etmesi lazım. Bu idrak, kişinin sahip olduğu değer yargılarıyla yakından ilintilidir. FETÖ mensubu bir darbecinin gözünde 15 Temmuz darbe girişimi haklı bir kalkışmadır. Dolaysıyla itirafçı olan bir kısım sanıklar hariç hiç kimsede bir pişmanlık emaresi gözlemleyemedik.

FETÖ davalarını takip eden Cumhurbaşkanlığı avukatı Hüseyin Aydın: FETÖ’cü hainlerin yeni hedefi nedir?

FETÖ’CÜ KATİLLER FIRSAT GEÇSE AYNI SUÇU İŞLER

-Ellerine yine fırsat geçse aynı suçu işlerler mi?

FETÖ’cü darbeciler, pişmanlık duymadıkları gibi, intikam hayaliyle öfkelerini büyütmektedirler. Bu nedenle tekrar fırsat bulmaları halinde Ülkemize reva görecekleri muamele, 15 Temmuzla mukayese edilmeyecek derecede zalimane olacaktır. Bu gerçeği hiç kimsenin aklından çıkarmaması gerekir. Bir örnek vereyim; Darbe gecesi Kara Havacılık Konutanlığından helikopterleri sevk ve idare eden Kara pilot yarbay Mehmet Şahin, tutuklu kaldığı cezaevinde tutuklu genç teğmenlere gönderdiği mektupta “Artık Çanakkale destanı unutulacak, şairler sizin destanınızı yazmak için birbiriyle yarışacaklar” demişti.

FETÖ davalarını takip eden Cumhurbaşkanlığı avukatı Hüseyin Aydın: FETÖ’cü hainlerin yeni hedefi nedir?

DARBE MAHKUM VE SANIKLARI HALA ÖRGÜTSEL HAREKET EDİYOR

-Darbe sanıklarının ifadelerine bakıyorum. Ağırlaştırılmış müebbetle yargılandıkları halde, kendilerini unutup darbe ile FETÖ lideri Gülen’in bir ilgisinin olmadığını savunmaya çalıştıklarını görüyoruz. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Örgütün önceliği darbe girişimi ile örgüt arasındaki bağı ortaya koyan beyan ve delillere engel olmak ve daha önce verilen beyanları ve delilleri karartmaktır. Darbe girişimine katılan örgüt mensupların hukuki durumlarının ve alacakları cezaların bu aşamada bir değeri yoktur. Önce örgüt aklanmalı ve sonra örgüt mensuplarının durumuna bakılmalıydı. Çünkü her şey hizmet olarak adlandırıldıkları örgüt içindi. Bu uğurda hayatın kendisi dahil her şey feda edilebilirdi.

FETÖ davalarını takip eden Cumhurbaşkanlığı avukatı Hüseyin Aydın: FETÖ’cü hainlerin yeni hedefi nedir?

15 TEMMUZ İHANETİNİN ÜZERİNİ ÖRTMEYE ÇALIŞIYORLAR

-Örgüt tekrar biraraya gelmeye çalışıyor mu?

Örgüt, yargılanan mensuplarının her türlü ihtiyaçlarını karşılayarak, dayanışma göstererek ve özellikle ailelerine sahip çıkarak, aidiyet duygularını tekrar inşa edebildi. Örgütün sanıklara darbe yargılamaları bağlamında yüklediği temel görev ise öncelikle örgütsel aidiyetleri kesin bir şekilde ret ederek örgütü darbeden aklamak, 15 Temmuz gerçeği üzerinde soru işaretleri oluşturmak, 15 Temmuz’la ile ilgili örgütün oluşturmak istediği algıya hizmet etmekti.

Sanıkların çoğunluğunun bu çerçeveye riayet ettiklerini söylemek mümkündür.

FETÖ davalarını takip eden Cumhurbaşkanlığı avukatı Hüseyin Aydın: FETÖ’cü hainlerin yeni hedefi nedir?

-FETÖ davalarını yakından izliyorsunuz. Sizi en çok şaşırtan detay ne oldu?

Konu FETÖ olunca hiçbir şeye şaşırmıyoruz artık, İnsana dair ezberlerimizi sorguladığımız bir süreç yaşadık. İnsan denen varlığının kitlesel olarak bu ölçüde mankurtlaştırıldığını görmek hakikaten üzüntü verici.

FETÖ davalarını takip eden Cumhurbaşkanlığı avukatı Hüseyin Aydın: FETÖ’cü hainlerin yeni hedefi nedir?

ÖRGÜTÜN KENDİLERİNİ KURTARACAĞINA HALA İNANIYOR

-Sanıklar sizce hala bir yerlere güveniyorlar mı? Kendilerine bir yerlerden hayali de olsa güvence verilmiş olabilir mi?

Örgüte mensubu sanıklar, örgütün dışardaki gücünün farkında ve doğrusu bu güce çok güveniyorlar. Dış dinamiklerin Türkiye’nin siyasetini er ya da geç değiştireceğini ve bu değişimin durumlarına olumlu yansıyacağını düşünüyorlar.

Ayrıca sanıklar, mensup oldukları örgütün kendilerini bir şekilde kurtaracağına

ve tahliye olacaklarına kuvvetle inanmaktadır. Bu inancın oluşmasında örgütün ilettiği mesajlar temel faktör olmakla beraber, bir kısım siyasi partilerin doğrudan veya dolaylı olarak örgütün stratejisine müzahir gözükmesi de bu inancın pekişmesine yol açmaktadır.

Kaldı ki örgüt, tutuklu ve hükümlü örgüt mensuplarının moral ve motivasyonunu yüksek tutmak için sistematik bir çalışma yürütmektedir.

FETÖ davalarını takip eden Cumhurbaşkanlığı avukatı Hüseyin Aydın: FETÖ’cü hainlerin yeni hedefi nedir?

ÖRGÜTÜN BÜROKRASİDEN TAMAMEN TEMİZLENDİĞİNİ SÖYLEMEK ZOR

-Örgüt asker, emniyet ve sivil bürokrasiden tamamen temizlendi mi sizce?

Örgütün, devletin içindeki yapılanmasının tasfiyesi konusunda çok önemli mesafeler alındı. Ancak devletin bu örgütten tamamen arındırıldığını söylemek güçtür. Birkaç nesli kapsayan bir kadrolaşma hareketinin bu sürede tespiti ve tasfiyesi mümkün değil kuşkusuz.

Bu mücadelenin uzun yıllar aynı kararlılıkla sürmesi bu anlamda çok önem arz etmektedir.

FETÖ davalarını takip eden Cumhurbaşkanlığı avukatı Hüseyin Aydın: FETÖ’cü hainlerin yeni hedefi nedir?

ÖRGÜT BÜTÜNÜYLE EYLEM YAPMA KABİLİYETİNİ YİTİRMEDİ

-Örgütün hala bir eylem yapabilecek gücü olduğunu düşünüyor musunuz?

Örgütün devletin önemli kurumlarındaki operasyonel gücü minimize edildi. Büyük ölçekli eylemleri planlama ve icra etmeme kabiliyetleri kalmadı denebilir. Ama bütünüyle eylem yapma kapasitesini yitirdiklerini söylemek mümkün değildir.

Bununla birlikte örgütün yurt dışındaki faaliyet kapasitesinde bir zayıflama olduğunu söylemek için de henüz erken.

FETÖ davalarını takip eden Cumhurbaşkanlığı avukatı Hüseyin Aydın: FETÖ’cü hainlerin yeni hedefi nedir?

ÖRGÜT SİYASETE SIZIYOR

-Örgütün şu anki hedefi nedir?

Örgütün devlet kurumları üzerindeki eylem kapasitesi zayıflamakla birlikte daha önce öncelik vermediği ikinci derecede önemsediği siyaset alanındaki kazanımları dikkat çekicidir.

Örgüt, 15 Temmuz başarısız darbe girişiminden sonra sadece devlet kurumlarındaki güç temerküzü ile iktidarı ele geçirilemeyeceğini, siyasete nüfuz edemeyen bir hareketin başarılı olmayacağını idrak etmiş oldu. O nedenle 16 temmuz sabahından itibaren örgütün önceliğinin kritik devletin kritik kurumlarından siyaset alanına kaydırıldığını söylemek mümkündür.

FETÖ davalarını takip eden Cumhurbaşkanlığı avukatı Hüseyin Aydın: FETÖ’cü hainlerin yeni hedefi nedir?

1315 AĞIRLAŞTIRILMIŞMÜEBBAT , 1217 MÜEBBET CEZASI VERİLDİ

-Bugüne kadar FETÖ davalarından kaç kişi ceza aldı?

Geçen dört yıllık süre zarfında Türkiye genelinde görülen 289 darbe davasının 275’i yerel mahkemeler tarafından karara bağlanmış oldu. 14 darbe davasının yargılaması ise halen devam etmektedir.

Türkiye genelinde yapılan yargılamalar sonucunda verilen kararlara göre 1.315 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 1.217 sanığa müebbet hapis cezası, 1.598 sanığa 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arasında değişkenlik gösteren sürelerle süreli hapis cezası verilmiştir. 2.692 sanık hakkında beraat kararı, 552 sanık hakkında ise ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilmiştir.

Karara çıkan darbe davalarının 4’ü kanun yollarına başvurulmaksızın kesinleşmiştir.

İstinaf kanun yoluna başvurulan 90 davanın 25’i bozularak ilk derece mahkemesine gönderilmiş, geriye kalanların istinaf incelemesi devam etmektedir.

Temyiz yoluna başvurulan 205 davanın 50’si onanarak veya düzeltilerek onanarak kesinleşmiş, 25’i ise bozulmuştur. Geriye kalan 130 dosyanın ise Yargıtay nezdinde temyiz incelemesi devam etmektedir.

FETÖ davalarını takip eden Cumhurbaşkanlığı avukatı Hüseyin Aydın: FETÖ’cü hainlerin yeni hedefi nedir?

BATI FETÖ KONUSUNDA ÇİFTE STANDART UYGULUYOR

-Suçların iadesi konusunda uluslararası alanda önemli mesafe kat edemedik. Batı ülkelerinin Türkiye’ye karşı bu konuda çifte standart uyguladığını düşünüyor musunuz?

Batı ülkeleri sadece suçluların iadesi konusunda değil her konuda çifte standart uygulamaktadır. Özellikle ulusal yararları söz konusu olduğunda bu durum daha da belirgin bir hal almaktadır.

Anlaşılan o ki bir kısım Batı ülkeleri ile FETÖ’nün ilişkisi taktik değil stratejiktir. Bu örgüte yüklenen misyon Türkiye ile de sınırlı değildir. Kendi ulusal yararları için tasarladıkları ve uzun süre yatırım yaptıkları bu örgütü, Türkiye’nin ulusal yararları için feda etmeleri beklenmemelidir.

Türkiye, bu örgütler ilgili tezlerini bıkmadan ve usanmadan Dünya’ya anlatmalıdır. Yine kararlı bir şekilde örgüt üyelerin iadesini istemelidir. Ancak bu girişimlerden esaslı bir sonuç çıkması olası gözükmemektedir.

Türkiye, her konuda olduğu gibi bu konuda da göbeğini kendi kesecek ve bu örgütü tarih sahnesinden silecektir.

About Post Author

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Gündem

Milyonlarca Emeklinin Cüzdanı Parayla Dolup Taşacak! Geri Ödemesiz 18.000 TL Hesaplara Yatıyor

Published

on

Rekabetin yükselmesi ve müşteri taleplerinin evrim geçirmesiyle birlikte, son zamanlarda birçok banka promosyon kampanyalarına büyük önem veriyor. Bu bağlamda, bir banka tarafından sunulan promosyon tutarı 18 bin TL’yi aşarak dikkatleri üzerine çekti. Yaşanan gelişme, bankalar arasındaki rekabetin ne kadar yoğun olduğunu ve müşteri memnuniyetini sağlama konusundaki kararlılıklarını gösteriyor. İşte emeklilere yönelik fırsatın detayları…

En Yüksek Promosyon Tutarı ING Bank’tan!

Yapılan haberlere göre, emeklilere yönelik en yüksek promosyon tutarı sunan banka olarak ING Bank öne çıkıyor. ING Bank’ın resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, emekli maaşlarını bankalarına taşıyan müşterilere, maaş tutarına bağlı olarak ek koşulsuz 15 bin TL’ye kadar nakit promosyon fırsatı sunulmaktadır. Otomatik fatura talimatı veren müşterilerine ek olarak, 3 bin TL’ye kadar ek nakit promosyon imkanı sağlanarak, toplamda 18 bin TL’ye kadar nakit promosyon imkanı sunuluyor.

Akbank ve Axess/Wings Kart Sahipleri de Unutulmadı!

Emekli maaşlarını başka bankalara taşıyan emekliler, 15 bin TL’ye kadar promosyon ödemelerinden faydalanabilecekler. Kampanya süresince, Akbank’ın vadesiz hesaplarından veya Axess/Wings kart sahipleri için SGK emeklileri, ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı vererek her fatura başına 500 TL olmak üzere toplamda 2 bin 500 TL chip-para kazanma şansına sahip olacaklar. Bu da toplamda 17 bin 500 TL’ye varan bir ödül fırsatı sunuyor.

Emekliler için sunulan bu cazip promosyonlar, milyonlarca emeklinin ilgisini çekiyor. Yüksek promosyon tutarları ve ek fırsatlarla dolu banka kampanyalarını kaçırmamak için hemen inceleyebilirsiniz!

About Post Author

Continue Reading

Gündem

MEB’den 81 İlde Son Dakika Kararı! Tüm Kademelerde Dersler İptal!

Published

on

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 eğitim öğretim yılı sona ererken öğrenciler için önemli bir karar aldı. 81 ildeki tüm ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için son bir hafta dersler iptal edildi. İşte detaylar…

Dersler İptal Edildi, Şenlik Başlıyor!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilere yaz tatili öncesinde sürpriz bir müjde verdi. LGS ve YKS sınavlarının stresini azaltmak ve eğitim yılının son haftasını daha eğlenceli hale getirmek için, tüm okullarda dersler bir hafta süreyle iptal edildi. Bu karar, 81 ildeki tüm okullara gönderilen resmi yazı ile duyuruldu.

Etkinliklerle Dolu Bir Hafta

Bakan Tekin, yaptığı açıklamada, “Önümüzdeki hafta itibarıyla okullarımızda öğretmenlerimizin yürüttüğü idari işlemler nedeniyle öğrencilerimiz haftayı boş geçiriyorlardı. Bu yıl bir adım atarak, son haftayı öğrencilerimizin yarıyıl boyunca edindikleri kazanımları gündelik hayatlarında kullanabilecekleri bir şenlik havasına büründürüyoruz,” dedi. Bu kapsamda, bilgi yarışmaları, münazaralar, halk oyunları, şiir, hikaye ve roman okuma etkinlikleri gibi çeşitli aktiviteler düzenlenecek.

Okullar Ne Zaman Kapanacak?

Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, okullarda son ders zilinin çalacağı tarihi merakla bekliyordu. MEB takvimine göre, 2024 yılı için son ders zili 14 Haziran’da çalacak ve yaz tatili başlayacak. Okulların yeniden açılış tarihi ise 9 Eylül 2024 olarak belirlendi.

About Post Author

Continue Reading

Gündem

Finansal Sorunlara İş Bankası’ndan Çözüm: 300.000 TL İhtiyaç Kredisi Fırsatı!

Published

on

İş Bankası, ihtiyaç kredisi faiz oranlarını ve geri ödeme seçeneklerini duyurdu.

İş Bankası müşterileri, 36 aya kadar vade seçeneğiyle ihtiyaç kredisi kullanabiliyorlar. Ancak, bu süre içinde BDDK’nın belirlediği sınırlamalar geçerli. Bu kapsamda, 50.000 TL’ye kadar olan kredi başvurularında 36 ay vade sunulurken, 50.000 TL ile 100.000 TL arası kredi taleplerinde maksimum vade 24 ay olarak belirleniyor. 100.000 TL’yi aşan kredi başvuruları ise en fazla 12 ay vadeye kadar onaylanabiliyor.

İhtiyaç kredisi çekmek isteyen İş Bankası müşterilerinin, kredi taksit tutarlarının düzenli gelirleriyle uyumlu olması gerekmektedir. Gelir belgesinin kredi talebinin tutarını desteklemesi durumunda, kredi başvuruları genellikle onaylanmaktadır.

İş Bankası’nın ihtiyaç kredisi faiz oranı aylık yüzde 4,70 olarak belirlenmiştir. Bu faiz oranı, diğer bankalarla karşılaştırıldığında İş Bankası’nın ihtiyaç kredisi fırsatının daha cazip olduğunu göstermektedir.

İş Bankası müşterileri için 300.000 TL’lik ihtiyaç kredisi maliyeti aşağıdaki gibi hesaplanmıştır:

  • 12 ay vadeli kredi için aylık taksit tutarı: 35.999 TL
  • Toplam geri ödeme tutarı: 431.990 TL

About Post Author

Continue Reading

Kaçırmayın

Gündem2 hafta ago

Milyonlarca Emeklinin Cüzdanı Parayla Dolup Taşacak! Geri Ödemesiz 18.000 TL Hesaplara Yatıyor

Rekabetin yükselmesi ve müşteri taleplerinin evrim geçirmesiyle birlikte, son zamanlarda birçok banka promosyon kampanyalarına büyük önem veriyor. Bu bağlamda, bir...

Gündem2 hafta ago

MEB’den 81 İlde Son Dakika Kararı! Tüm Kademelerde Dersler İptal!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 eğitim öğretim yılı sona ererken öğrenciler için önemli bir karar aldı. 81 ildeki tüm ilkokul,...

Gündem2 hafta ago

Finansal Sorunlara İş Bankası’ndan Çözüm: 300.000 TL İhtiyaç Kredisi Fırsatı!

İş Bankası, ihtiyaç kredisi faiz oranlarını ve geri ödeme seçeneklerini duyurdu. İş Bankası müşterileri, 36 aya kadar vade seçeneğiyle ihtiyaç...

Gündem2 hafta ago

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ÖTV Sürprizi! Fiat Doblo ve Fiorino’da ÖTV Muafiyeti Var!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ÖTV’siz ticari araç satışı müjdesini verdi. Sıfır araç almak isteyenler için büyük bir fırsat olan bu...

Gündem2 hafta ago

Konut Kredisi Faiz Oranları Ne Kadar? 800 Bin TL Konut Kredisi Hangi Bankada Daha Uygun?

Konut kredisi arayanlar için faiz oranları önemli bir karar faktörüdür. Ev sahibi olma hayali kuruyorsanız, konut kredisi faiz oranları sizin için...

Gündem2 hafta ago

Worldcard Sahiplerine Müjde! Akaryakıtta 150 TL Tasarruf Edin!

Akaryakıt alırken avantajlı bir fırsat yakalamak isteyenler için müjdeli haber! Vakıfbank tarafından başlatılan yeni kampanya kapsamında, Worldcard ile yapılan akaryakıt...

Gündem2 hafta ago

Evde Bakım Maaşı Yatan İller Belli Oldu! Bakanlık Hesaplara 7.608 TL Yatırdı

Aile Bakanlığı, kronik hastalıklarla mücadele eden vatandaşları sevindiren bir adım daha attı. Yayınlanan yeni bilgilere göre, Kronik Hastalık Yardımı programı...

Gündem2 hafta ago

İŞKUR’dan Yeni İş İlanı: Kamu ve Özel Sektör İçin Çeşitli Kadrolarda Personel Alımı!

İş arayan vatandaşlar için İŞKUR’un kapıları yeniden açılıyor! Son zamanlarda yayınlanan yeni personel alımı ilanı, özel sektörde ve kamuda birçok...

Gündem2 hafta ago

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Emekliye Zam Müjdesi! Resmi Açıklama Geldi: 10.000 TL Zam Yapıldı

GECE bu haberi duyan emekliler için büyük bir ferahlık sağlayacak gelişmeler yaşanıyor. Yarın, emekli maaşlarına yapılan artışla birlikte EMEKLİlere 10.000...

Trending